მთვარის ტრინის მარსის სინასტრია

დიდი ხნის წინ, ადამიანებმა აღმოაჩინეს ვარსკვლავებისა და პლანეტების გავლენა დედამიწაზე, ისევე როგორც ინდივიდების ცხოვრებაზე. მათ თავიანთი ცოდნა მოიპოვეს მზისა და მთვარისა და სხვა ხილული პლანეტების ზემოქმედების შესახებ, ამ დისციპლინაში მათ ასტროლოგია დაარქვეს.ასტროლოგია დიდება იყო ანტიკური დროიდან მომავლის წინასწარმეტყველებისთვის.

ასტროლოგიის უძველესი წერილობითი ცნობები ჯერ კიდევ ძველი ბაბილონელების ისტორიიდან მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ღირებულება და სიზუსტე ბევრჯერ იქნა დადასტურებული, მაინც არსებობს სურვილი ასტროლოგიის მეცნიერულ სტატუსამდე მიყვანაში. სანამ ეს მოხდება, ასტროლოგია ფსევდომეცნიერებად რჩება.ასტროლოგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირადი თვისებებისა და მომავალში შესაძლო მოვლენების დასადგენად. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ადამიანებს შორის ურთიერთობის პოტენციალისა და თავსებადობის დასადგენად.ყველაფერი იწყება დროის გარკვეული მომენტიდან, იქნება ეს ვინმეს დაბადება, თუ გარკვეული მოვლენა და ა.შ. ზუსტი მომენტისთვის მზადდება ნატალური სქემა, რომელიც გაყინავს პლანეტების პოზიციებს ამ მომენტში.

ამის შემდეგ ძირითადი ასტროლოგიის ტექნიკა აანალიზებს ამ პლანეტებს ზოდიაქოს ნიშნებში, მათი განთავსება ნატალური სქემის სახლებში და ასევე მათ შორის არსებული ყველა ასპექტი.

პლანეტების პოზიციები ნატალური სქემის სახლებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი აჩვენებს, თუ სად არის ყურადღების გამახვილება, ისევე როგორც ყველაზე მეტად მოქმედება. ასპექტები ამჟღავნებს ადამიანის თვისებებს, მათ ინტერესებს, შესაძლო მოვლენებს და მათ ცხოვრებისეულ გზას.ზოგიერთი ასტროლოგიის ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელია გარკვეული მოვლენების შედეგის დასადგენად და ა.შ.

პლანეტების მიერ ჩამოყალიბებული ასპექტები წარმოადგენს გარკვეულ კუთხეს კონკრეტული მნიშვნელობის პლანეტებს შორის. ასპექტების სხვადასხვა სახეობა არსებობს, მაგრამ ისინი ძირითადად იყოფა ძირითადი და მცირე ასპექტებით.

როგორც სახელი ამბობს, მთავარ ასპექტებს უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვთ და იყენებენ ყველა ანალიზში, ხოლო უმნიშვნელო ასპექტებს ზოგი ასტროლოგი იყენებს და, როგორც წესი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი ზუსტია.ასპექტებს ყველაზე მეტი ძალა აქვთ, როდესაც ისინი ზუსტია. ძირითადი ან ძირითადი ასპექტებია სექსტილი, შეერთება, ტრინი, კვადრატი და ოპოზიცია.

ასპექტებს შეიძლება ჰქონდეთ ხელსაყრელი და რთული ხასიათი. ხელსაყრელი ასპექტები იღბლიან შესაძლებლობებს შემოაქვს ადამიანის ცხოვრებაში და აძლევს ადამიანს სურვილებისა და მიზნების შესრულებას.

ისინი საშუალებას აძლევენ პლანეტას თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი ენერგია და თავიანთი ბუნება. ეს არის ასპექტები, რომლებიც ხელს უწყობენ წარმატებას დიდი ძალისხმევის გარეშე.

თუ ასპექტები რთულია, ეს, როგორც წესი, იმ დაბრკოლებებისა და გამოწვევების ნიშანია, რომელთა მოგვარებაც საჭიროა, რაღაცის მისაღწევად. ისინი ქმნიან ბლოკებს და ზოგჯერ ხელს უშლიან ქმედებების წარმატებას.

ამ ასპექტებს დიდი შრომა და ძალისხმევა სჭირდებათ, ასევე მოთმინება მიზნების და სურვილების ასასრულებლად.

ტრინები ხელსაყრელი ასპექტებია და წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ორ პლანეტას შორის 120 გრადუსიანი მანძილია. ტრინი ბევრ ასტროლოგს ყველაზე იღბლიან ასპექტად თვლის.

ეს ქმნის მიზნების მიღწევის შესაძლებლობებს და ამარტივებს მიღწევებს, რაც ამ ასპექტის დახმარებით დიდ ძალისხმევას არ საჭიროებს.

სინასტრია

ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ასტროლოგიას შეუძლია გააანალიზოს ურთიერთობების პოტენციალი და განსაზღვროს, აქვს თუ არა ურთიერთობას ხანგრძლივ ძალა.

ურთიერთობების გასაანალიზებლად ასტროლოგია იყენებს მსგავს მეთოდებს. ასტროლოგიაში ტექნიკას, რომელიც ეხება ურთიერთობების ანალიზს, სინასტრია ეწოდება.

სინასტრი ჯერ აანალიზებს ინდივიდუალურ სქემებს, რათა დაადგინოს პარტნიორების პიროვნება და შეადაროს მათი დაბადების სქემები, რათა დადგინდეს ურთიერთობა მათ პლანეტებსა და სხვა ზეგავლენაზე მათ გავლენაზე.

სინასტრია აანალიზებს პლანეტების პოზიციებს ერთი დაბადების სქემიდან მეორე დაბადების სქემაში, რათა დაინახოს, თუ როგორ ახდენს გავლენას ადამიანი, ვისზე პლანეტები შეინიშნება, ნატალური სქემის მფლობელზე და ცხოვრების რომელ სფეროებში შეიძლება გამოხატავდეს ეს გავლენა.

სინასტრია ასევე განსაზღვრავს პარტნიორების დაბადების სქემებში პლანეტებს შორის ასპექტებს.

ასპექტები ცხადყოფს ურთიერთობის საერთო ხასიათს. ზოგადად, მათ პლანეტებს შორის ხელსაყრელი ასპექტები ურთიერთდახმარების გავლენას ახდენს და იწვევს რთული ასპექტების უარყოფითი შედეგების განეიტრალებას.

მათ პლანეტებს შორის რთული ასპექტები ყოველთვის დამანგრეველ გავლენას არ ახდენს, რადგან ისინი ურთიერთობაში ენერგიის დოზას და ინიციატივას მატებს, რაც ზოგჯერ შეიძლება არ არსებობდეს, თუ ასპექტები მხოლოდ მიედინება.

რა თქმა უნდა, ურთიერთობის სტაბილურობისთვის საჭიროა ჰარმონიული ასპექტები და თუ მხოლოდ რთული ასპექტები არსებობს, ურთიერთობა სავსე იქნება დაძაბულობით, აგრესიით, კონფლიქტებით და, უარეს შემთხვევაში, ძალადობით.

მიედინება ასპექტები, ორი ადამიანი გულწრფელი სურვილი აქვს შეინარჩუნოს მათი ურთიერთობა.

ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მათი სიმბოლოები თავსებადია და მსგავსი ინტერესები აქვთ.

ისინი ტოლერანტულები არიან ერთმანეთის განსხვავებებისა და მზად არიან იხმარონ ურთიერთობის შენარჩუნება. როდესაც ასპექტები რთულია, სიტუაცია სხვაგვარია.

რას ნიშნავს ბუ სიზმარში

ხშირად არ არსებობს საკმარისი ნებისყოფა ან ინტერესი, რომ ძალ-ღონეს არ იშურებენ მათი განსხვავებების დასაძლევად.

პარტნიორები არ არიან ტოლერანტული თავიანთი განსხვავებების მიმართ და ადვილად ხვდებიან კონფლიქტებში. რთული ასპექტები დიდ ტოლერანტობასა და კომპრომისს მოითხოვს, რაც ხშირად არ არსებობს. ეს ურთიერთობები, როგორც წესი, არ არის ძალიან ხანგრძლივი და პარტნიორებისთვის დამაბრკოლებელი გამოცდილებაა.

მთვარე - ძირითადი თვისებები

მთვარე სატელიტია; სინამდვილეში, ეს დედამიწის ერთადერთი ბუნებრივი თანამგზავრია. მთვარის წარმოშობა ჯერ კიდევ არ არის გარკვეული ფაქტი. ზოგადად ითვლება, რომ მთვარე წარმოიქმნა ნამსხვრევებისგან, რომლებიც გაჩნდა დედამიწასთან და ასტეროიდთან შეჯახების შემდეგ.

სავარაუდოდ, ეს მოვლენა დაახლოებით 4,5 მილიარდი წლის წინ მოხდა. ზოგიერთი ადამიანისთვის მთვარე არის უცხოპლანეტელების მიერ შექმნილი ხელოვნური ობიექტი.

მთვარე არის ყველაზე ნათელი ობიექტი, რომელიც დედამიწიდან ღამით ჩანს. დედამიწის გარშემო მოძრაობის გამო, ჩვენი პლანეტიდან მთვარის მხოლოდ ერთი მხარე ჩანს. ასტროლოგიაში მთვარე არის კიბოს მმართველი და ამაღლებულია კუროში.

როდესაც ეს ამ ორ ნიშანშია, მთვარე საუკეთესოდ გრძნობს თავს. მთვარე არის ემოციების მმართველი და ჩვენი ქვეცნობიერი შინაარსი.

ის ასევე მართავს ჩვენს რწმენებსა და ჩვევებს, კომფორტის განცდას და საჭიროებას, საკუთარ თავზე და სხვებზე ზრუნვის უნარსა და სურვილს და ა.შ.

მთვარის განთავსება ჩვენს ნათალურ ცხრილში გვიჩვენებს, თუ რამდენად კომფორტი გვაქვს ცხოვრებაში და რამდენად გვჭირდება კომფორტი ან, სავარაუდოდ, ჩვენთვის უზრუნველვყოფთ. ის ასევე გვიჩვენებს იმ ადგილებს, სადაც თავს კომფორტულად ვგრძნობთ.

მთვარე მართავს ჩვენს სახლს და ის ამჟღავნებს როგორ გამოიყურება ის, ისევე როგორც ჩვენი მიჯაჭვულობა ჩვენს სახლთან. მთვარის გავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანები ხშირად სახლის ტიპები არიან და სიამოვნებით ატარებენ დროს იქ, მეგობრებისა და ოჯახის წევრების გარემოცვაში.

მთვარე ასევე გვიჩვენებს, თუ როგორ ვუმკლავდებით ყოველდღიურ საკითხებს და რამდენად ვზრუნავთ საკუთარ თავზე ან ადამიანებზე, რომლებზეც ვზრუნავთ.

მთვარე ასევე ჩვენი დედასა და სხვა ქალების მმართველია ჩვენს ცხოვრებაში. ეს გვიჩვენებს ჩვენს ურთიერთობას ჩვენს ქალურობასთან და გვიჩვენებს, თუ რამდენად ვიღებთ მას. მთვარე ასევე მართავს ჩვენს დედობრივ ინსტინქტებს. ის მართავს ინტუიციას და მთვარის გავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანები, როგორც წესი, ძალიან ინტუიტიურები არიან და მათ შინაგან არსებასთან შესაბამისობაში არიან.

ეს ადამიანები ასევე არიან განწყობილების სწრაფი ცვლილებებისკენ მიდრეკილება, ზოგჯერ აშკარა მიზეზის გარეშე. ისინი ასევე მიდრეკილნი არიან არაპროგნოზირებადი რეაქციებისკენ.

მთვარე მართავს ჩვენს მოგონებებს. მთვარის გავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანებს ხშირად აქვთ წარსულისა და მავნე მოგონებების შენარჩუნების ტენდენცია. ეს ხელს უშლის მათ წინსვლას და ბლოკავს მათ პროგრესს. მათ ხშირად აქვთ მჭიდრო და გაჭირვებული ხასიათი და არიან ძალიან ემოციური და მგრძნობიარეები.

მათი გრძნობები ადვილად მწყინდება და ისინი თავშეკავების შენარჩუნებით ცდილობენ დაიცვან საკუთარი თავი. ისინი ხშირად ძალიან მორცხვები არიან.

მარსი - ძირითადი ნიშნები

მარსი პატარაა, მაგრამ საშიში რეპუტაცია აქვს. ეს პლანეტა დაფარულია წითელი რკინის დიოქსიდით, რაც ზედაპირზე წითლად გამოიყურება. ამ თვისების გამო მარსმა მიიღო წითელი პლანეტის სახელი.

მარსი დედამიწის მსგავსია და ამიტომ ბევრს სჯერა, რომ მარსზე ცხოვრება ოდესმე შესაძლებელია. ზოგს სჯერა კიდეც, რომ წარსულში ცხოვრება იმ პატარა პლანეტაზე იყო.

მარსს ცუდი რეპუტაცია აქვს და ეს არასაკმარისია. მარსს შეიძლება ჰქონდეს დესტრუქციული გავლენა. ანალოგიური რეპუტაცია ჰქონდა ძველ რომაულ ღმერთს მარსსაც. ის იყო ომისა და კონფლიქტების ღმერთი.

ასტროლოგიაში მარსი ასევე მართავს ომს, ძალადობას, სისასტიკეს, აგრესიას, ავადმყოფობას, სამხედრო ძალებს, იარაღს, პოლიციას, ნაწიბურებს, ჭრილობებს, მუწუკებს, მოუთმენლობას, უთანხმოებებს, შეუწყნარებლობას, კატასტროფებს, კრიტიკას და მსგავს საკითხებს.

ჰარმონიულ ასპექტებში მარსს შეუძლია ისეთი თვისებების მიცემა, როგორიცაა გამძლეობა, განსაზღვრა, ძალა, ინიციატივა, ვნება, ენერგია, გამბედაობა, ნდობა, ლიდერობის უნარი და ა.შ. როდესაც მარსის ასპექტები რთულია, ამან შეიძლება დამანგრეველი გავლენა მოახდინოს ადამიანთა ცხოვრებაზე.

ეს პლანეტა მართავს ვერძსა და მორიელს; მისი ამაღლება თხის რქაშია. ეს არის ის ადგილი, სადაც მარსს აქვს საუკეთესო გავლენა და უდიდესი ძალა.

მარსის გავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანებს აქვთ ძლიერი პიროვნება და მაგნიტური გავლენა სხვა ადამიანებზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მარსის ნატალურ სქემაში განთავსებაზე და მის ასპექტებზე.

როდესაც მას აქვს რთული ასპექტები, ეს ადამიანს მიდრეკილია ძალადობისკენ, დესტრუქციული ქცევისკენ, შეუწყნარებელი, სასტიკი. მათ ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო პიროვნება აქვთ.

თუ მარსის მიერ შექმნილი ასპექტები სასარგებლოა, ეს ადამიანს ხდის ძლიერს, თავდაჯერებულს, განსაზღვრულს, მამაცს, მიზნების მისაღწევად ორიენტირებულს, დაჟინებულს და არასდროს დანებდება. ამ ადამიანს ასევე შეუძლია ჰქონდეს ძლიერი ტემპერამენტი და იყოს ძალიან ხმამაღალი.

მარსის ხალხს შეიძლება ჰქონდეს მაკონტროლებელი და დომინანტი ქცევა. ისინი ასევე შეიძლება იყვნენ პროვოკაციული, კონკურენტუნარიანი და შეუწყნარებლები.

მთვარის ტრინის მარსის სინასტრია

როდესაც ვინმეს მთვარე ქმნის სხვის მარსის ტრინის ასპექტს, ეს ქმნის ინტენსიურ კომბინაციას ორივე მხრიდან ძლიერი ფიზიკური მიზიდულობით. მთვარე და მარსელი ადამიანი მაგნიტურად იზიდავს ერთმანეთს და ხელს ვერ აშორებს.

ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია გრძელვადიანი ურთიერთობებისთვის და ქორწინებისთვის, რადგან ის განაგრძობს გატაცებას ცოცხალ და ენერგიულობაში.

მათ შორის მიმზიდველობა ინსტინქტურია. ისინი ერთმანეთს იდეალურ პარტნიორად აღიარებენ ფიზიკური მოთხოვნილებების შესასრულებლად. სინასტრიაში მთვარის / მარსის ტრინი არის მამაკაცისა და ქალის ენერგიის თავსებადი კომბინაცია, რომელიც სრულყოფილად მუშაობს მათი ფიზიკური სურვილების შესასრულებლად.

ეს ასპექტი ბევრ დაძაბულობასა და ენერგიას ქმნის პარტნიორებს შორის, მაგრამ ისინი სარგებლობენ გამოცდილებით.

მარსს შეუძლია მთვარის ადამიანი მომხიბლავი და ძალზე მიმზიდველი მიიჩნიოს და მთვარის ადამიანი შეიძლება გატაცებული იყოს მარსის ძლიერი პიროვნულობითა და თავდაჯერებული დამოკიდებულებით. ეს კომბინაცია შეიძლება იყოს ცეცხლოვანი. ორივენი დიდი სურვილი აქვთ შეასრულონ ერთმანეთის სურვილები.

იმის გამო, რომ მთვარე ძალიან მგრძნობიარეა მარსი ამ კომბინაციაში მაქსიმალურად ცდილობს არ დააზიანოს მათი გრძნობები.

ეს ჩვეულებრივ არ ხდება, როდესაც მათ შორის რთული ასპექტია. მარსს ხშირად შეუძლია გამოიყენოს მთვარეზე მათი ძალაუფლება მათი კონტროლისა და მანიპულირების მიზნით.

სამეულით, მთვარე ჩვეულებრივ დაცულია მარსის პიროვნული სისასტიკისაგან და ხშირად გაუთვალისწინებელი საქციელისა და შენიშვნებისგან.

Შემაჯამებელი

ტრინის ასპექტი სხვისი მთვარესა და სხვისი მარსს შორის შესანიშნავი ასპექტია ურთიერთობის სტაბილურობისა და ხანგრძლივობის უზრუნველსაყოფად.

ეს კომბინაცია ქმნის ძლიერ ფიზიკურ მიზიდულობას, რაც ნებისმიერი რომანტიკული ურთიერთობის წინაპირობაა.

ისინი მაგნიტურად არიან მიზიდულები ერთმანეთისკენ. ისინი ხშირად თვლიან ერთმანეთს იდეალურ პარტნიორებად.

ამ ორ პლანეტას შორის არსებული რთული ასპექტებით, სავარაუდოდ, იქნება დაშავებული გრძნობები და ეგოს საკითხები. ტრინით ორივე მხარე პატივს სცემს ერთმანეთის გრძნობებს და ცდილობენ არ ავნონ ისინი.

ეს კომბინაცია ქმნის უამრავ დაძაბულობას და ვნებას, მაგრამ ისინი ორივე ძალიან სარგებლობენ.

სინასტრიაში მთვარის / მარსის ტრინი ხელს უწყობს ურთიერთობის შენარჩუნებას და ანეიტრალებს პარტნიორების პლანეტებს შორის რთული ასპექტების ეფექტებს.