Venus Trine Saturn Synastry

კაცობრიობის დასაწყისიდან მოყოლებული, ადამიანები მოხიბლულები არიან ვარსკვლავებით და მათი ზემოქმედებით დედამიწაზე ცხოვრებაზე.

მათ დააკვირდნენ მზეს და მთვარეს და პლანეტებს და შეაგროვეს ინფორმაცია მათი გავლენის შესახებ ადამიანებსა და ბუნებაზე. მათ შენიშნეს, თუ როგორ მოქმედებენ ისინი პიროვნების პიროვნულ თვისებებზე და მათ ბუნებასა და ბედზე.

რიცხვი 2-ის ბიბლიური მნიშვნელობა

მათი შეგროვილი გამოცდილება და ცოდნა გახდა დისციპლინის ნაწილი, რომელსაც ასტროლოგია უწოდებენ. ასტროლოგიის პროგნოზების და ანალიზის სიზუსტე ხშირად მაოცებს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ასტროლოგია კვლავ ფსევდომეცნიერებად ითვლება.ასტროლოგიას აქვს მრავალი სხვადასხვა ტექნიკა, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ანალიზისთვის. უმარტივესი ტექნიკა აანალიზებს პლანეტებს ნიშნებში, ნატალური სქემის სახლებში და მათ მიერ შექმნილ ასპექტებში.

ყველაფერი იწყება ნატალური სქემით, რომელიც წარმოადგენს დროის გარკვეულ მომენტში ცის გამოსახულებას.

პლანეტები ნატალური სქემის სახლებში აჩვენებს, თუ რომელი ადგილები იქნება ინდივიდუალური ინტერესის ცენტრში. ისინი ასევე ავლენენ იმ ადგილებში, სადაც იქნება ყველაზე მეტი მოქმედება.

პლანეტები ნიშნებში ავლენენ პიროვნების ხასიათს და მათ პიროვნულ მახასიათებლებს (ეს განსაკუთრებით ეხება პიროვნულ პლანეტებს).

პლანეტებს შორის არსებული ასპექტები ასევე ავლენს პიროვნულ თვისებებს და შეიძლება მიუთითებდეს იმ მოვლენებზე, რომლებსაც შესაძლოა ადამიანი განიცდის ცხოვრების განმავლობაში. ასპექტები არის პლანეტებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე კუთხეები. ისინი განსხვავდებიან თავიანთი ხასიათიდან და შეიძლება იყოს რთული და ჰარმონიული.

ასპექტის ხასიათი ყოველთვის უნდა დაინახოს პლანეტის ხასიათის მიხედვით.

რთული ასპექტები, როგორც წესი, იმ დაბრკოლებებისა და სირთულეების ნიშანია, რომლებსაც ადამიანი შეიძლება შეხვდეს თავისი მიზნების შესრულებისას. ისინი ასევე მიუთითებენ ურთიერთსაწინააღმდეგო ხასიათზე ან პიროვნების სხვა ბლოკირებებზე.

რთული ასპექტები ზოგჯერ ხელს უშლის მიღწევებს ან დიდ მოთმინებასა და ძალისხმევას მოითხოვს გარკვეული მიზნის მისაღწევად. ისინი ახდენენ პლანეტების ენერგიის ბლოკირებას და პლანეტის ბუნებაში ყველაზე უარესი მოქმედებენ ადამიანის ცხოვრებაში.

ამ ასპექტებს ასევე შეუძლიათ გააჩინონ გამძლეობა და ძალისხმევა, რაც უზრუნველყოფს მიღწევებს.

ჰარმონიული ასპექტები განსხვავებულია. ისინი პლანეტის ენერგიის თავისუფლად გამოხატვის საშუალებას იძლევა. ისინი პლანეტის ბუნებაში საუკეთესოს შთააგონებენ, რომ გამოჩნდნენ ადამიანის ცხოვრებაში. ჰარმონიული ასპექტები პასუხისმგებელია წარმატების შესაძლებლობებისა და შანსების შექმნაზე დიდი ძალისხმევის გარეშე.

ასპექტები ასევე იყოფა მთავარ და მინორულ ტიპებად. ძირითადი ასპექტები უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ზოგიერთი ასტროლოგი თანაბრად აქცევს ყურადღებას ორივე ტიპს. რა თქმა უნდა, ყველაზე ძლიერ გავლენას ახდენს ზუსტი ასპექტები.

ტრინი მთავარი ასპექტია და აქვს ჰარმონიული ხასიათი. ტრინი იქმნება მაშინ, როდესაც პლანეტებს შორის 120 გრადუსი მანძილია.

მრავალი ასტროლოგი ყველაზე წარმატებულად მიიჩნევს ამ ასპექტს. ეს ადამიანს უამრავ შესაძლებლობას აძლევს მიაღწიოს წარმატებას და შეასრულოს თავისი სურვილები.

სინასტრია

სინასტრია ასტროლოგიის ერთ-ერთი მეთოდია. ის გამოიყენება ურთიერთობების და მათი პოტენციალის ანალიზისთვის. როდესაც ადამიანები ერთმანეთთან ერთგვარ ურთიერთქმედებაში არიან, მათი ნატალური სქემის პლანეტებიც ურთიერთქმედებენ.

მათ პლანეტებს შორის ურთიერთობა ავლენს მათი პირადი ურთიერთობის ხასიათს. ეს ჟღერს შეუძლებლად, მაგრამ ეს არის ზუსტი.

სინასტრიის გამოყენებით ურთიერთობების პოტენციალის გაანალიზებისას, ასტროლოგი ჯერ აანალიზებს ორი ადამიანის ნატურალურ სქემებს, რათა დადგინდეს მათი პიროვნული ნიშნები და შეღავათები.

ამის შემდეგ, ასტროლოგი ადარებს მათ ნატალურ სქემებს, რათა დაადგინოს ისინი თავსებადი თუ არა.

იგი აანალიზებს პლანეტების განლაგებას სხვა პირის ნათალურ სქემაში, რათა დაინახოს ცხოვრების რომელ სფეროებში მოქმედებს ამ პლანეტების მფლობელი დაბადების სქემის მფლობელზე. იგი ასევე ითვლის ასპექტებს ამ ორი ადამიანის ნატალურ სქემებს შორის; ისინი ავლენენ ურთიერთობის ნამდვილ ხასიათს.

ურთიერთობა, სადაც პარტნიორების ნატალურ სქემებს შორის ასპექტების უმეტესობა ჰარმონიულია, ჩვეულებრივ, მტკიცე კავშირია. ჰარმონიული ასპექტები მიუთითებს თავსებადი პერსონაჟების და პარტნიორების კარგად ურთიერთობის შესახებ.

ურთიერთობა ორივესათვის დამაკმაყოფილებელი გამოცდილებაა და მათ ერთად ყოფნა სიამოვნებთ. ისინი ყოველთვის მზად არიან კომპრომისისთვის და მოითმენენ პარტნიორის განსხვავებებს, მათი შეცვლის მცდელობის გარეშე.

ამგვარი ასპექტები სასიკეთოდ მოქმედებს ურთიერთობაზე და ანეიტრალებს მათ პლანეტებს შორის რთული ასპექტების ეფექტს.

ეს ორი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პრობლემები არ გაჩნდეს და ისინი ცდილობენ თავიანთი პრობლემები მოაგვარონ მათი გამოჩენისთანავე.

როდესაც პლანეტები ორ ნატალურ სქემას შორის ძირითადად რთულ ასპექტებს ქმნის, ეს ჩვეულებრივ მიანიშნებს იმაზე, რომ ორი ადამიანის ბუნება შეუთავსებელია.

ამ ორს შეიძლება ასევე ჰქონდეთ კონფლიქტი აზრთა სხვადასხვაობის გამო. მათ, როგორც წესი, მსგავსი ინტერესები არ აქვთ. ზოგჯერ რთული ასპექტები შეიძლება იყოს ძალადობის ნიშანი პარტნიორებს შორის. პარტნიორები არ გრძნობენ საჭიროებას, რომ იბრძოლონ თავიანთი ურთიერთობისთვის.

რთული ასპექტები დიდ მოთმინებას, კომპრომისსა და ტოლერანტულ ქცევას მოითხოვს, რაც, როგორც წესი, ორივე მხარეს აკლია.

პარტნიორები შეიძლება ზედმეტად კრიტიკულები იყვნენ თავიანთი პარტნიორის ქცევის ან / და პირადი თვისებების მიმართ, რაც კონფლიქტებსა და კამათებს იწვევს. ჩვეულებრივ, ეს ურთიერთობა ენერგიას ანელებს პარტნიორებისგან. ეს შემაშფოთებელი გამოცდილებაა და ხშირად ხანმოკლეა.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ურთიერთობა შეიძლება გაგრძელდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ ორივე პარტნიორი განიცდის.

როდესაც ორი სქემის ანალიზი არ ავლენს მნიშვნელოვან ასპექტებს მათ პლანეტებს შორის, ეს, როგორც წესი, მიუთითებს თავსებადობის ნაკლებობაზე და ორივე მხრიდან კავშირის შექმნის ინტერესზე.

ვენერა - ძირითადი ნიშნები

ვენერა რომანტიკული სიყვარულისა და სილამაზის ქალღმერთია ძველი რომაული პანთეონში. პლანეტა ვენერას ამ ღვთაების სახელი მიენიჭა.

ვენერა არის ნათელი პლანეტა, რომელიც ღამის ცაზე ჩანს, როგორც კაშკაშა ვარსკვლავი, უფრო დიდი და კაშკაშა ვიდრე სხვა ვარსკვლავები. ვენერა არის პლანეტა, რომელიც არასდროს აშორებს მზეს.

სიკაშკაშის გამო ამ პლანეტას დილის ვარსკვლავი ან საღამოს ვარსკვლავი დაარქვეს.

ვენერა ანტიკურ დროიდან ითვლებოდა სილამაზის, სიყვარულისა და რომანტიკის მმართველად. ასტროლოგიაში ის ასევე მართავს სიამოვნებებს, ურთიერთობებს, ხელოვნებას, სიმდიდრეს, ფუფუნებას, ფულს, მატერიალურ ნივთებს, სილამაზის ნივთებს, სამკაულებს, ჰედონიზმს, სოციალურ შეკრებებსა და მსგავს საკითხებს.

ის მართავს სასწორი და კურო. თევზებში ამაღლებულია. ამ სამ ნიშანში ვენერა ყველაზე ძლიერია და ყველაზე ძლიერი გავლენა აქვს.

ვენერას ძლიერი ზემოქმედებით დაბადებული ადამიანები ძალიან კრეატიულები არიან და ხშირად აქვთ მხატვრული საჩუქრები. მათ უყვართ სილამაზე და უყვართ მისი შექმნა.

ამ ადამიანებს ხშირად კარგი გარეგნობა აქვთ და აქვთ შესანიშნავი პირადი სტილი. მათ უყვართ ლამაზ გარემოში ყოფნა და იციან მისი დამზადება. ამ ადამიანთაგან ბევრს უყვარს ლამაზი ნივთები და ტანსაცმელი და ხშირად ხარჯავს დიდ თანხას საკუთრებაში.

მათ უყვართ კარგად ჩაცმა და დიდ ყურადღებას აქცევენ გარეგნობას. მათ ასევე უყვართ ცხოვრება ლამაზ გარემოში, ამიტომ მათი სახლები ჩვეულებრივ ლამაზად არის გაფორმებული.

როდესაც ვენერა განიცდის შობადობას, ამან შეიძლება ადამიანი დაუფიქრებლად დახარჯოს ფულის დახარჯვა და საფრთხე შეუქმნას მათ ფინანსურ უსაფრთხოებას.

ვენერას ადამიანი შეიძლება ასევე იყოს ზარმაცი, გაფუჭებული, ამაო, საკუთარ თავში მოქცევა, გაჭიანურების, ეგოისტური, სხვების ემოციური მანიპულირებისკენ მიდრეკილება, უპასუხისმგებლო და ა.შ.

ვენერა ადამიანებს უყვართ საკუთარი თავის მირთმევა და უყვართ ცხოვრებისეული სიამოვნებები. ვენერას რთულ ასპექტებში ისინი მხოლოდ საკუთარ თავზე და საკუთარ საჭიროებებზე უნდა იყვნენ კონცენტრირებულნი.

ვენერა სხვა პლანეტებთან ჰარმონიულ ასპექტებში ქმნის ნაზ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან ზრუნავენ სხვისი გრძნობების გამო.

ისინი ზრდილობიანები და კეთილები არიან. ვენერას ადამიანები უყვართ სხვების კომპანიაში ყოფნა და სძულს მარტო ყოფნა. მათ ასევე არ შეუძლიათ დიდხანს დარჩეს მარტოხელა.

სატურნი - ძირითადი ნიშნები

სატურნი არის პლანეტა, რომელიც მართავს სერიოზულობას და სიბრძნეს. ჩვენს მზის სისტემაში მხოლოდ იუპიტერია სატურნზე დიდი. ამ პლანეტას აქვს 82 მთვარე და ბეჭედიანი სისტემა, რომელიც კლდოვანი ნარჩენებისგან და ყინულისგან არის დამზადებული. სატურნს არ გააჩნია მყარი გრუნტი და მისი შემადგენლობა ძირითადად ჰელიუმი და წყალბადია.

სატურნი იყო სოფლის მეურნეობის ღმერთი ძველ რომაულ საზოგადოებაში. ასტროლოგიაში პლანეტა, რომელიც თავის სახელს ატარებს, სოფლის მეურნეობასაც მართავს.

ის ასევე არის სიბრძნის, პასუხისმგებლობის, ტრადიციის, ერთგულების, მონდომების, წესრიგის, შრომისმოყვარეობის, შეზღუდვების, მოვალეობის, ბიზნესის, კარიერა, ავტორიტეტი, მოთმინება, სტაბილურობა, დისციპლინა, ბედი, ავტორიტეტი და ა.შ.

სატურნი მართავს ყველა ქრონიკულ მდგომარეობას და დაავადებას. იგი ასევე არის სიღარიბის მმართველი და ფინანსური სირთულეები.

სატურნი მზის გარშემო მოგზაურობს 29,5 წლის განმავლობაში. როდესაც ის თავის ნატალურ მდგომარეობას დაუბრუნდება, ეს ჩვეულებრივ ცხოვრების დროა, როდესაც ადამიანები აფასებენ თავიანთ მიღწევებს და არიან თუ არა ისინი კმაყოფილი ამით.

სახლი, სადაც სატურნი მოთავსებულია დაბადების სქემაში, ავლენს იმ ადგილებს, სადაც ადამიანი პასუხისმგებლობას საჭიროებს. სატურნის პოზიცია ასევე ცხადყოფს, რამდენად პასუხისმგებელია ადამიანი. მასში ნაჩვენებია ის ადგილები, სადაც ადამიანი უნდა დარჩეს მშვიდი და მომთმენი.

სატურნის განთავსება ნატალურ სქემაში გვიჩვენებს, თუ სად შეიძლება შეგვხვდეს შეზღუდვები, დაბრკოლებები და ბლოკები, რომელთა გადალახვაც გვჭირდება.

სატურნი ასევე ცხოვრების ძირითადი გაკვეთილების პლანეტაა. ჩვეულებრივ, ამ გაკვეთილებს ვხვდებით ძირითადი ტრანზიტებისა და პროგრესირების დროს, რაც ჩვენს ნატურულ სატურნს იწვევს, როდესაც სატურნის ხასიათის მოვლენებს განვიცდით, რაც მნიშვნელოვან გაკვეთილს გვატარებს.

Venus Trine Saturn Synastry

სინასტრიაში ტრინის ასპექტი ვენერასა და სატურნს შორის არის ასპექტი, რომელიც სასარგებლოა გრძელვადიანი ვალდებულებებისა და ქორწინებისთვის. ეს ხელს უწყობს ემოციების სტაბილიზაციას და უარყოფითი ასპექტების განეიტრალებას.

სატურნი ახდენს ურთიერთობის სტაბილიზაციას და საჭიროების შემთხვევაში ვენერას დაამშვიდებს.

22:22 მნიშვნელობა

ეს არ არის ძალიან მგზნებარე ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ ვენერაც და სატურნიც შეიძლება ძალიან ვნებიანი იყვნენ.

ეს ორი ერთმანეთს ეძღვნება და პატივს სცემს მათ გაერთიანებას. ისინი ძალიან მიჯაჭვულები არიან ერთმანეთთან და ეს ხშირად ქმნის დამოკიდებულ ურთიერთობას. მათ არ ეწინააღმდეგებათ ერთმანეთზე დამოკიდებულება; სინამდვილეში, ისინი სარგებლობენ.

ვენერა ტრინი სატურნი სინასტრიაში ხშირად მიუთითებს გრძელვადიანი და სტაბილური პარტნიორობის შესახებ. ისინი ძალიან ერთგულები არიან ერთმანეთის მიმართ და ძალიან კმაყოფილები არიან იმის გამო, რომ თავიანთი პარტნიორის იმედი აქვთ.

სატურნსაც და ვენერასაც ღრმად სჭირდებათ თავიანთი პარტნიორის კუთვნილება და ამ ურთიერთობის საშუალებით მათ შეუძლიათ დააკმაყოფილონ ეს მოთხოვნილება. სატურნი იზრუნებს სტრუქტურასა და ორგანიზაციაზე და ვენერა მის წვლილს შეიტანს მათ ურთიერთობებში მათთვის მხიარული და სასიამოვნო საქმიანობის ორგანიზებით.

ეს ორი სერიოზულად უყურებს მათ ურთიერთობას და არავის და არაფერს მისცემს მას საფრთხის წინაშე დებას. ისინი არ დაუშვებენ, რომ რაიმე საკითხი გადაუჭრელი დარჩეს.

ზოგჯერ ეს ასპექტი გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე მიანიშნებს, როგორც პარტნიორების მხრიდან, ან მხოლოდ ერთ-ერთმა მათგანმა უნდა აიღოს თავისი ურთიერთობა.

ბევრს, ვინც ამ ასპექტს შეუერთდა, თვლის, რომ მათი ურთიერთობა კურთხევაა და მათი სურვილებია. უსაფრთხოება ორივესთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ისინი თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ ერთმანეთთან ურთიერთობისას.

სატურნი, სავარაუდოდ, პროვაიდერი იქნება, თუმცა ვენერა შესაძლოა ამ როლშიც იყოს, ეხმარება მას სატურნის პარტნიორს ფეხზე წამოდგომა მას შემდეგ, რაც ცხოვრებამ მას სახეში მუშტი დაარტყა.

ამ ასპექტის სხვადასხვა სცენარი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ისინი პარტნიორებისთვის დამაკმაყოფილებელია. მათ ერთმანეთთან აკავშირებს ძალიან ძლიერი კავშირი, რომლის გაწყვეტაც ადვილი არ არის.

ისინი ასევე არ დაემორჩილებიან რაიმე სახის ცდუნებებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მათ ურთიერთობას; ეს არის ერთ – ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ეს ურთიერთობა გაუძლებს დროის გამოცდას. ისინი ძალიან აფასებენ თავიანთ ობლიგაციას, რათა რაიმე ფორმით საფრთხე შეუქმნან.

ორივე ისწავლის ღირებული გაკვეთილები ერთმანეთისგან და გააუმჯობესებს პიროვნებას.

ვენერა ასწავლის სატურნს უფრო მოდუნებულს და გახსნას ახალი გამოცდილების მისაღებად და ვენერა ისწავლის უფრო ორგანიზებული და პასუხისმგებლობით, განსაკუთრებით ცხოვრების მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ისინი ასევე დაეხმარებიან ერთმანეთს თავიანთი მიზნებისა და ოცნებების განხორციელებაში.

Შემაჯამებელი

როდესაც ერთი ადამიანის ვენერა ქმნის ტრინის ასპექტს მეორე ადამიანის სატურნთან, რომელიც მათ შორის მშვენიერ კავშირს ქმნის.

ისინი ძალიან კმაყოფილი არიან ამ ურთიერთობით, რადგან ეს მათ უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების განცდას ანიჭებს. ისინი ადვილად ხდებიან ერთმანეთზე დამოკიდებული, მაგრამ მათ ეს სიამოვნებთ.

ეს ურთიერთობა არის მათი საჭიროების შესრულება, რომ მიეკუთვნონ პარტნიორს და თავი დაცულად იგრძნონ.

ამ ურთიერთობის საშუალებით ორივე პარტნიორი გააუმჯობესებს თავის პერსონაჟს და შეისწავლის ქცევის ახალ გზებს.

ეს არის ასპექტი, რომელიც ხელს უწყობს ურთიერთობის ხანგრძლივობას და ხელს უწყობს მათ შორის შესაძლო რთული ასპექტების განეიტრალებას.

ეს ასპექტი წარმოადგენს გრძელვადიანი სტაბილური ვალდებულების მითითებას და ის ხშირად გვხვდება მეუღლეების ან ხანგრძლივი ურთიერთობის პარტნიორების ჰოროსკოპებს შორის.